Okrugli sto - Inkluzija, primeri iz prakse, prednosti i izazovi

  • Autor
  • Foto-galerija
  • Kategorija: Vesti

Okrugli sto na temu Inkluzija, primeri iz prakse, prednosti i izazovi održan je šestog marta u osnovnoj školi Ratko Pavlović Ćićko u Prokuplju, a u okviru tekućeg projekta Pomozi mi da uradim sam.

Cilj ovog skupa bio je predstavljanje konkretnih primera iz prakse, načina, metoda i didaktičkih materijala koje su prosvetni radnici koristili tokom svog rada sa decom sa teškoćama u razvoju koja nastavu pohađaju po individualnom obrazovnom planu u redovnim školama, kao i razmena iskustava o radu i prikaz teškoća na koje su nailazili tokom svog višegodišnjeg rada.

Ova naša akcija je, takođe, za cilj imala povezivanje najvažnijih karika u vaspitno-obrazovnom procesu iz svih osnovnih škola u Prokuplju i stvaranje osnove za redovne susrete na ovu kompleksnu temu i aktivnije učešće svih aktera direktno upućenih na decu.

Sreli smo se sa širokim spektrom situacija u nastavi - od početne nesigurnosti učitelja i nastavnika pri stupanju učenika sa teškoćama u razvoju u njihovo odeljenje, sve do vrlo kreativnih načina održavanja nastave korišćenjem materijala koje su prosvetni radnici sami osmislili.

Odziv zainteresovanih prosvetnih radnika iz Prokuplja i uže okoline je bio ohrabrujuć, a iskustvene priče koje su govornici i prisutni podelili tokom jednoipočasovnog skupa su dragocen uvid u realno stanje obrazovne i socijalne inkluzije u našim školama i osnova za naše buduće zajedničke akcije, u cilju unapređenja vaspitno-obrazovnog procesa.