Pravila i uslovi korišćenja

Pozivamo posetioce sajta da slobodno dele sadržaj koji se na ovim stranicama nalazi, a imamo samo jedan uslov koji glasi – navedite izvor sadržaja koji preuzimate.
Govor mržnje ne tolerišemo. Komentari koji sadrže bilo koji oblik ideološke, polne, rasne, verske ili nacionalne diskriminacije, biće izbrisani. Komentari očigledno reklamnog karaktera takođe će biti izbrisani.

.

Politika privatnosti

krugpodrske.org.rs ne koristi kukije, ali zbog analize posećenosti veb sajta koristi Google Analytics alatku, koja koristi kukije.
krugpodrske.org.rs beleži samo anonimne podatke o posetiocima ovog sajta: broj poseta, posećene strane, IP adrese i korišćene pretraživače. Ovi podaci su bitni zbog analize posećenosti i unapređenja ovog veb sajta i veb sadržaja. Lične podatke (ime, e-adresa) čuvamo samo ukoliko ostavite komentar na ovom sajtu ili stupite u komunikaciju sa Udruženjem putem elektronske pošte ili društvenih mreža.
krugpodrske.org.rs podatke svojih posetilaca ne objavljuje i ne ustupa trećim licima, osim na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije i u skladu sa Zakonom.
Udruženje Krug podrške nije odgovorno ako su za povredu privatnosti odgovorna treća lica, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.